Avis legal.

En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web.

La titularitat d’aquest lloc web, www.realstories.es, (d’ara endavant, Lloc Web) la ostenta: REAL STORIES, S.L., provista de NIF: B66648155 i inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb els seguents dades registral: , el seu representant és: Carles Festes, i les dades de contacte són les següents:
Adreça: Carrer Llull 70, 3º-5ª 08005 Barcelona, Espanya
Telèfon de contacte: 619212072
Fax:
Correu electrònic de contacte: hola@realstories.es

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS:
L’objecte de les condicions: El Lloc Web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Real Stories es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Real Stories pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat de l’import de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

A part del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Real Stories o, en el seu cas, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en quin cas s’especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

L’ús d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.
L’ús dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Real Stories, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Atès la rellevància del que precedeix, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
El Lloc Web de Real Stories proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Real Stories sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Real Stories per l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Real Stories sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, extravii o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Real Stories es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Real Stories no serà responsable de les opinions vertides pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de rel

ació de caràcter comercial entre Real Stories i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Real Stories no es dirigeix a menors d’edat. Real Stories declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Real Stories es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.
El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Real Stories no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà de garantir que tal accés i navegació compleixi amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Real Stories cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB:
Real Stories no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Real Stories farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no serà ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Real Stories serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Real Stories tampoc es fa responsable dels danys que puguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS:
S’informa que el Lloc Web de Real Stories posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Real Stories no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Real Stories ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Real Stories no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix en cap cas l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Real Stories en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Real Stories no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Real Stories i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Real Stories haurà de saber que:
No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Real Stories.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Real Stories, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció del hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Real Stories.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Real Stories i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Real Stories dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en dit lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL:
Real Stories per sí o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·

lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats.

En virtut del disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Real Stories.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Real Stories. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Real Stories a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
Real Stories es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per l’ús indegut del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Real Stories es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.